AKCJA 4.0

Rozpoczynamy realizację projektu "Akcja 4.0" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt skierowany do nauczycieli/ek i szkół ponadpodstawowych oraz liderów/ek młodzieżowych. Działania projektu opierają się na stworzeniu aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną w szkołach średnich, warsztatach dotyczących działań społecznych i obywatelskich dla uczniów oraz cyklu szkoleń liderskich oraz coachingu dla młodzieży. Liderzy/ki młodzieżowi będą mieli za zadanie zaprojektowanie i organizację własnego mini projektu społecznego z wykorzystaniem zdobytych w trakcie szkoleń wiadomości i umiejętności.

Działania projektu opierają się na 4 filarach:

#APLIKACJA_MOBILNA
Stworzenie i przeprowadzenie pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej na smartfony i tablety wspierającej działalność społeczną uczniów w szkołach średnich. Aplikacja będzie narzędziem wspierającym koordynowanie działań wolontariackich i społecznych w szkołach, bazą ofert działań społecznych oraz multimedialnym łącznikiem pomiędzy uczniami a nauczycielami.

#EDUKACJA
Cykl 96 godzin warsztatów dla liderów/ek młodzieżowych. 3 bloki szkoleniowe: analogowy, społeczny, aktywistyczny 4.0. Warsztaty dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Coaching wspierający zaplanowane działania, w tym Coaching on the Job.

#AKTYWIZM
Organizacja projektów lokalnych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Działania społeczne i obywatelskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w praktyce.

#TRADYCJA_VS_NOWOCZESNOŚĆ
Wykorzystanie internetowych narzędzi aktywistycznych i aplikacji multimedialnych do działańspołecznych. Media społecznościowe w służbie działalności społecznej i obywatelskiej. Dziennikarstwo obywatelskie. Narzędzia ICT w pracy społecznej.

Celem projektu jest: Wzmocnienie aktywności społecznej i obywatelskiej grupy 144 osób (nauczycieli/ek, liderów/ek młodzieżowych, uczniów/ennic) poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, stworzenie aplikacji mobilnej wspierającej działalność społeczną w szkołach, stworzenie partnerskich warunków do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz społeczności lokalnej oraz realizacji projektu lokalnegow okresie 01.04.2020 - 30.11.2020.