rekrutacja dla liderów/ek młodzieżowych

Zgłoś się do projektu AKCJA 4.0

Na czym to polega?
Jest to cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych. Szukamy 12 zmotywowanych młodych osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby i dobrze się bawić.

Szkolenia będą organizowane w formie zjazdów weekendowych w Lublinie oraz w formie webinariów. Każdy dzień będzie trwał 8 godzin lekcyjnych (6 godzin zegarowych),razem 12 dni. 9 dni zostanie zorganizowanych w formie szkoleń stacjonarnych oraz 3 dni w formie online. Na szkoleniach stacjonarnych zapewniamy obiad oraz catering. W przypadku przedłużającego zagrożenia epidemiologicznego związanego z pandemią koronawirusa przewidujemy realizację części lub całości zajęć w formie online.  Będziemy elastycznie reagować na zmieniająca się sytuację. Zajęcia online będą podzielone na spotkania 3 godzinne.

Zajęcia dla liderów/ek młodzieżowych będą trwały w miesiącach czerwiec - wrzesień 2020. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w czerwcu. Program szkolenia poniżej.

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy:


Stworzone w serwisie interankiety

Program szkoleń:

Szkolenie–blok analogowy (32 godziny lekcyjne):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Praca i współpraca w grupie
- Teambuilding
- Kreatywność
- Asertywność

Szkolenie–blok e-społeczny (32 godziny lekcyjne)
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Partycypacja społeczna
- Formy i narzędzia aktywizmu
- Planowanie od podstaw własnego projektu aktywistycznego

Szkolenie–blok 4.0 (32 godziny lekcyjne)
- Internetowe narzędzia aktywistyczne
- Dziennikarstwo obywatelskie
- Media społecznościowe
- Bezpieczeństwo w sieci
- Aplikacje i programy multimedialne przydatne w działalności społecznej i obywatelskiej

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Coaching
Coaching zaplanowany w projekcie obejmuje 5 godzin spotkań z każdym liderem/ką.
Podczas sesji coach pracuje z uczestnikiem/czką projektu nad jego/jej indywidualnym celem związanym z udziałem w projekcie. Z każdą osobą zostanie przeprowadzonych 5 spotkań coachingowych (5 godzin lekcyjnych). Coaching będzie przestrzenią na poszukiwanie rozwiązań, budowanie motywacji,planowanie,rozpoznanie słabych i mocnych stron oraz realizację postawionego celu.

Realizacja szkoleń liderów/ek młodzieżowych rozpocznie się w czerwcu 2020

 Szczegóły i regulamin projektu:
http://fundacjatuitam.pl/projekty