Trwa Szkolenie dla liderów/ek młodzieżowych w Lublinie

12 młodych osób, 5 trenerów/ek, 96 godzin szkoleń, 60 godzin coachingu, autorski projekt grupy, mnóstwo energii! Tak w dużym skrócie można scharakteryzować trwające Szkolenie dla liderów/ek młodzieżowych w Lublinie.

Działanie rozpoczęło się pod koniec czerwca, a zakończy się we wrześniu 2020. Do projektu zgłosiło się kilkanaście osób. Po zakończeniu procesu rekrutacji zostało 12 najbardziej zmotywowanych i zaangażowanych uczestników/ek. Część osób jest związana z różnymi organizacjami pozarządowymi, kilka osób należy do młodzieżówek partii politycznych, są studentki, uczniowie/ennice szkół średnich, członkowie/kinie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, osoba prowadząca działalność gospodarczą, a nawet stand-uper. Wszystkich łączną kompetencje liderskie oraz działalność społeczna i obywatelska.

Pierwszy blok szkoleniowy prowadził Kamil Raczyński i Joanna Ciepielewska. 32 godziny szkoleń były poświęcone integracji, pracy i współpracy w grupie, komunikacji, asertywności, kompetencjom liderskim, a  także zagadnieniom związanym z antydyskryminacją i równym traktowaniem. Drugi blok szkoleniowy prowadzony jest przez Piotra Skrzypczaka ze Stowarzyszenia Homo Faber. Młodzież jest w trakcie szkoleń dotyczących różnych form aktywizmu, działań społecznych i obywatelskich oraz pracy metodą projektową. W chwili obecnej grupa jest w trakcie tworzenia własnego autorskiego mini projektu. Mamy na ten cel zarezerwowane 1000,00 zł. Uczestnicy/czki mają za zadanie samodzielnie zaplanować, zrobić zakupy, przeprowadzić i zewaluować własny mini projekt. Co to będzie? Dowiemy się niebawem. Trw arównież coaching indywidualny. Każda osoba bierze udział w pięciu spotkaniach coachingowych dotyczących pracy nad wybranym celem oraz poszczególnych kroków zmierzających do jego realizacji.

Przed nami trzeci blok szkoleniowy, który będzie prowadzony przez Monikę Czapkę oraz Agnieszkę Jarmuł z Fundacji 5 Medium. Ostatni blok będzie poświęcony internetowym narzędziom aktywistycznym, bezpieczeństwu w sieci, mediom społecznościowym, dziennikarstwu obywatelskiemu oraz programom i narzędziom multimedialnym przydatnym w działaniach społecznych i obywatelskich.

Stay tuned!