O nas

Witajcie w Naszej przestrzeni. Uszytej z lat doświadczenia i działań na rzecz tego, by świat wokół nas był trochę lepszy. Stworzyliśmy to miejsce by realizować swoje pasje i pomysły, kształtując jednocześnie rzeczywistość, w której żyjemy. Uważnie przyglądamy się procesom i zmianom społecznym, widzimy potencjał i morze możliwości, jak również bariery i nierówności, na które nie ma w nas zgody. To uważne spojrzenie na świat, połączone z wiarą, że możemy być częścią zmiany doprowadziło nas do miejsca, które właśnie odwiedzasz. Zapraszamy, usiądź wygodnie i powiedz co Cię do nas sprowadza.

Cele Fundacji:

 1. 1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, świadomości  i aktywności obywatelskiej
 2. 2. Upowszechnianie i promocja idei praw człowieka
 3. 3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji
 4. 4. Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz społeczeństwa otwartego i wielokulturowego
 5. 5. Działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 6. 6. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
 7. 7. Działania na rzecz ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz praw zwierząt
 8. 8. Wspieranie i upowszechnianie postaw solidarności i współpracy międzynarodowej
 9. 9. Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej
 10. 10. Wspieranie rozwoju ekonomii społecznej
 11. 11. Działania na rzecz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych
 12. 12. Promocja i organizacja wolontariatu oraz wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych