Rekrutacja

REKRUTACJA DO EDYCJI 2021/2022 ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

---------

Rozpoczynamy rekrutację dla szkół ponadpodstawowych!

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „ Działanie w CHMURZE” skierowanym do szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Projekt „Działanie w CHMURZE” dotyczy wsparcia działań społecznych, charytatywnych i obywatelskich na terenie szkoły oraz przeciwdziałania hejtowi w przestrzeni publicznej.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu oferujemy:

1. Warsztat - Działalność społeczna i obywatelska - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne

Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również obowiązki i odpowiedzialność związana z w/w działalnością. Rozwija twórcze i nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

2. Warsztat - Hejt w internecie - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne

Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędzia reagowania na hejt w internecie.

W ramach projektu oferujemy przeprowadzenie warsztatów dla 8 grup. Nauczyciel wybiera/typuje osoby lub klasy, które wezmą udział w warsztatach.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy przesłać skan formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@fundacjatuitam.pl lub oryginał dokumentu na adres Fundacji Tu i Tam.

Rekrutacja trwa do 15.10.2020.

Formularz zgłoszeniowy w pdf 

Formularz zgłoszeniowy w word 

Regulamin projektu