II tura - Szkolenie dla liderów/ek młodzieżowych

Zapisz się na cykl szkoleń dla liderów i liderek młodzieżowych

 Do udziału w projekcie zapraszamy 12 osób z Lublina i okolic, które chcą zdobyć umiejętności i doświadczenie w obszarze działań społecznych i obywatelskich, poznać ciekawe osoby, rozwinąć się i wspólnie działać.

Kiedy?
czerwiec - wrzesień 2023

Dla kogo?
Osoby w wieku 16-26 lat.
Działające lub chcące działać społecznie, wolontariusze/wolontariuszki, aktywiści/aktywistki, studenci/studentki, uczniowie/uczennice.
Uwaga: Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do projektu wyłącznie za pisemna zgodą rodzica/opiekuna prawnego.

Co oferujemy?
Projekt zakłada 104 godziny lekcyjne szkoleń, podzielonych na 3 bloki. Celem projektu jest wyposażenie 12 osób w wiedzę i narzędzia potrzebne do tego by pełnić rolę lidera/liderki w swoim środowisku (szkole, organizacji, grupie wolontariuszy). Dodatkowo każda osoba weźmie udział w 5 sesjach coachingu.
Do prowadzenia szkoleń zaprosiliśmy doświadczonych trenerów i trenerki, osoby współpracujące/działające w organizacjach pozarządowych.

Program szkoleń:
Blok obywatelski (32 godziny):
- Integracja
- Komunikacja w grupie
- Współpraca w grupie
- Team building
- Kreatywność
- Asertywność

Blok aktywistyczny (40 godzin)
- Wolontariat – jak zacząć?
- Partycypacja społeczna
- Aktywizm i e-aktywizm na rzecz lokalnego środowiska
- Jak utrzymać motywację  i zadbać o swój dobrostan

Praca metodą projektową (32 godziny)
- Etapy pracy projektowej
- Rola koordynatora/ki
- Podział zadań
- Realizacja projektu

Terminy:
17-18 czerwca, godz. 9-15
1-2 lipca, godz. 9-15
15-16 lipca, godz. 9-15
20-21 lipca,  godz. 9-15
5-6 sierpnia, godz. 9-15
12 sierpnia, godz. 9-15
19-20 sierpnia, godz. 9-15

Organizacja projektu lokalnego:
W kulminacyjnym punkcie projektu grupa będzie miała za zadanie zorganizowanie własnego projektu lokalnego z wykorzystaniem zdobytych wiadomości i umiejętności. Projekt lokalny będzie autorskim pomysłem grupy. Na realizację stworzonego projektu grupa otrzyma 1000,00 zł

Warsztaty będą odbywały się w weekendy (8h x 45minut x 2 dni). Coaching będzie umawiany w dogodnym dla uczestników/uczestniczek terminie.

Zapewniamy obiad oraz poczęstunek w trakcie szkolenia.


REKRUTACJA TRWA DO 11.06.2023

Uzupełnij formularz zgłoszeniowy:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

http://fundacjatuitam.pl/inc/pliki/fundacjatuitamplakat.jpg