Warsztaty w szkołach - podsumowanie projektu Działanie w Chmurze

Warsztaty w szkołach - podsumowanie projektu Działanie w Chmurze

Z końcem września zakończyliśmy projekt „Działanie wChmurze”.

W ramach projektu w 2023 roku przeprowadziliśmy warsztaty w9 szkołach ponadpodstawowych w województwie Lubelskim.

Za zaproszenie dziękujemy szkołom:

·        Zespół Szkół w Puchaczowie

·        Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach

·        Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. WładysławaKorsyka w Rykach

·        II Liceum Ogólnokształcące im. MariiKonopnickiej w Zamościu

·        Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dziecii Młodzieży Niesłyszącej  i SłaboSłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

·        Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego wLublinie

·        I Liceum Ogólnokształcące im. WładysławaJagiełły w Krasnymstawie

·        XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjraHieronima Dekutowskiego ps. Zapora w Lublinie

·        Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 wLublinie


Od początku projektuw warsztatach wzięło udział łącznie 19 szkół.

Przeprowadziliśmy 304 godziny warsztatów.

Spotkaliśmy się z ponad 2151 uczniów i uczennic.

 

Wszystkim szkołom, które odpowiedziały na zaproszenie doprojektu serdecznie dziękujemy!