Rekrutacja dla nauczycieli/ek

Zajmujesz nie szkolnym wolontariatem?

Prowadzisz działania społeczne i/lub charytatywne z uczniami szkoły?

Zgłoś się do projektu AKCJA 4.0!

Zapraszamy do udziału w projekcie AKCJA 4.0 skierowanym do nauczycieli/ek ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego. 

Projekt AKCJA 4.0 dotyczy wzmocnienia aktywności społecznej i obywatelskiej uczniów/ennic oraz nauczycieli/ek na terenie szkoły. 

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy przesłać skan formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@fundacjatuitam.pl lub oryginał dokumentu na adres Fundacji Tu i Tam. 

Rekrutacja trwa do 30.09.2020.

W ramach projektu oferujemy: 

 Warsztaty dla uczniów/ennic dotyczące działalności społecznej i obywatelskiej 
8 lekcji x 45 min. dla wskazanych grup/klas. Warsztaty mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie za pośrednictwem platformy ZOOM lub TEAMS. Termin warsztatów jest do uzgodnienia.

Program: Działalność społeczna - co to jest?; Wolontariat: prawa i obowiązki wolontariusza; Jak organizować wydarzenia na rzecz pomocy innym?; Empatia, tolerancja i akceptacja; Metody pracy wolontariackiej; Proces zaangażowania w działania społeczne i obywatelskie; Refleksja nad własną pracą. 

• Pilotaż aplikacji mobilnej 
Możliwość udziału w pilotażu pierwszej w Polsce aplikacji mobilnej wspomagającej działalność społeczną i charytatywną uczniów/ennic na terenie szkoły. 

Nauczyciel/ka otrzyma dostęp do aplikacji mobilnej, dzięki której będzie w stanie w prosty sposób dodawać organizowane na terenie szkoły akcje społeczne/charytatywne/obywatelskie. Uczniowie którzy pobiorą aplikację, będą mogli zgłosić się na dane wydarzenie. Apka będzie zawierała elementy grywalizacji i zdobywania punktów. 

Udział w pilotażu będzie poprzedzony webinarium. W trakcie udziału w pilotażu oferujemy wsparcie merytoryczne i techniczne. 

• Koszulka z logo projektu dla nauczyciela/ki

• Zaświadczenie dla nauczyciela/ki o udziale w projekcie

W ramach projektu zrekrutowanych zostanie 12 nauczycieli/ek ze szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Kryteria rekrutacji: 
- zatrudnienie w szkole ponadpodstawowej na terenie województwa lubelskiego, 
- zaangażowanie w działania społeczne i obywatelskie na terenie szkoły, 
- chęć przystąpienia do pilotażu Aplikacji Mobilnej oraz organizacji bezpłatnych warsztatów społecznych i obywatelskich dla uczniów/ennic szkoły, 
- zgoda dyrekcji, 
- szkoła wiejska + 2 pkt, 
- szkoła w małej miejscowości (poniżej 25 tys. mieszk.) + 1 pkt

Na podstawie przesłanych zgłoszeń zostanie stworzona lista rankingowa oraz lista rezerwowa. Działania skierowane do szkól rozpoczną się w październiku 2020.

Projekt dofinansowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne. 

Pobierz i uzupełnij:

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej

Formularz rekrutacyjny w wersji pdf

Przeczytaj:

Regulamin projektu
 

Simple, Free Image and File Hosting at MediaFire