Rekrutacja dla szkół ponadpodstawowych

Rozpoczynamy rekrutację dla szkół ponadpodstawowych!

Zapraszamy serdecznie do udziału w projekcie „Działanie w CHMURZE” skierowanym do szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

Projekt „Działanie w CHMURZE” dotyczy wsparcia działań społecznych, charytatywnych i obywatelskich na terenie szkoły oraz przeciwdziałania hejtowi w przestrzeni publicznej.

Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są bezpłatne.

W ramach projektu oferujemy:

1. Warsztat -Działalność społeczna i obywatelska - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne
Warsztat pozwoli odkryć potencjał działalności społecznej i obywatelskiej jako drogi rozwijania swoich zainteresowań, realizowania marzeń i dzielenia się nimi z otoczeniem. Warsztat pokazuje inspirującą i motywującą siłę ale również obowiązki i odpowiedzialność związaną z w/w działalnością. Rozwija twórcze i nieszablonowe myślenie o działalności społecznej i obywatelskiej oraz podsuwa metody pracy wolontariackiej przy zaangażowaniu własnych pasji.

2. Warsztat- Hejt w internecie - 4 grupy x 2 godziny lekcyjne
Warsztat jest odpowiedzią na rosnące zjawisko hejtu w internecie oraz hejtu podczas pracy zdalnej. Dzięki warsztatowi młodzież dotknie tematu hejtu od strony osoby hejtującej oraz osoby hejtowanej. Wspólnie z uczestnikami/czkami przeanalizujemy prawdziwe przykłady hejtu oraz zastanowimy się nad sposobami reagowania. Warsztat skłania do refleksji oraz wyposaża w praktyczne narzędziareagowania na hejt w internecie.

  • 3. Koszulka z nazwą projektu dla nauczyciela/ki
  • 4. Zaświadczenie o udziale w projekcie

W ramach projektu oferujemy przeprowadzenie warsztatów dla 8 grup. Nauczyciel wybiera/typuje osoby lub klasy, które wezmą udział w warsztatach.

Aby zgłosić się do udziału w projekcie należ yprzesłać skan formularza zgłoszeniowego na adres kontakt@fundacjatuitam.pllub oryginał dokumentu na adres Fundacji Tu i Tam.

Rekrutacja trwa do 15.10.2020

Formularz zgłoszeniowy w pdf 

Formularz zgłoszeniowy w word 

Regulamin projektu